O FIRMIEZarejestrowaną działalność gospodarczą prowadzimy od 1991r.
Jako firma ZUGiI "GEOMIDO" działamy od 1995r.

Firmą kieruje mgr inż. Andrzej Szczeciński mający wszechstronne, 35-letnie doświadczenie w zawodzie geodety, posiadający uprawnienia państwowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz uprawnienia rzeczoznawcy.

Firma zatrudnia kompetentnych geodetów, a dla realizacji usług projektowych współpracujemy z profesjonalistami z odpowiednich dziedzin.
Bardzo duże prace realizujemy w kooperacji z innymi firmami geodezyjnymi.

Dysponujemy zawansowanymi technologicznie urządzeniami do pomiarów geodezyjnych i opracowań kameralnych. Posiadamy licencjonowane oprogramowanie do wykonywania opracowań cyfrowych oraz tworzenia mapy numerycznej.

Obszarowo zakres naszej działalności obejmuje głównie miasto Gliwice i okolice, ale specjalistyczne pomiary inżynieryjne wykonujemy na terenie całego kraju.
Z naszych usług korzystają zarówno duże przedsiębiorstwa i instytucje jak również klienci indywidualni, którym chętnie doradzamy w zakresie organizacji realizacji planowanych inwestycji.

W dotychczasowej działalności firma GEOMIDO wyspecjalizowała się w takich dziedzinach jak:

Wykonujemy także:

Jesteśmy ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością zawodową.

ZUGiI GEOMIDO jest członkiem Geodezyjnej Izby Gospodarczej .do góry strony