OFERTAW zakresie kompleksowej obsługi geodezyjnej robót budowlano - montażowych wykonujemy następujący asortyment robót:

Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów opiniodawczych i projektowych.

Odszukiwanie i wznawianie granic.

Geodezyjna obsługa procesu budowlanego.

Pomiary inwentaryzacyjne.

Specjalistyczne pomiary inżynieryjne.

Mapy opracowywane są w wersji numerycznej w formacie Microstation oraz AutoCad lub w postaci tradycyjnej, a inne opracowania w postaci cyfrowej i analogowej.

POWRÓT