OFERTA


Inwestorom, Biurom Projektów i Przedsiębiorstwom Wykonawczym
firma GEOMIDO oferuje pełny pakiet usług geodezyjno-kartograficznych.


Prowadzimy kompleksową obsługę geodezyjną robót budowlano-montażowych - na każdym etapie realizacji oraz po ich zakończeniu - w zakresie:

W tym zakresie wykonujemy następujący asortyment robót:

- Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów opiniodawczych i projektowych,
- Geodezyjną obsługę procesu budowlanego,

- Pomiary inwentaryzacyjne,
- Specjalistyczne pomiary inżynieryjne,

- odszukiwanie i wznawianie granic.

Opracowania wykonujemy w wersji numerycznej lub w postaci tradycyjnej.

Zobacz szczegółowy zakres prac >>>

do góry strony

Klienci Indywidualni mogą oczekiwać od firmy GEOMIDO rzetelnego i terminowego wykonania zleconych usług.


W zakresie prac geodezyjnych wykonujemy:

- Geodezyjną obsługę etapu projektowania w zakresie budownictwa,
- Geodezyjną obsługę etapu budowy i po jej zakończeniu,
- Geodezyjną inwentaryzację istniejących obiektów,
- Mapy i dokumenty do celów prawnych,
- Pomagamy w zakresie sporządzania projektów budowlanych wraz z pozwoleniem na budowę.

Zobacz szczegółowy zakres prac >>>

 do góry strony